Wetswijzigingen per 1 juli 2020

Over het algemeen zijn er twee momenten per jaar waarop er nieuwe wetgeving in werking treedt: 1 januari en een half jaar later op 1 juli. Ook a.s. woensdag is het dus weer zo ver. In dit artikel kun je lezen welke wetten vanaf dan van kracht zullen zijn en wat voor invloed dat op jullie heeft.

Wijzigingen 2020

Laten we eerst nog een korte recap doen van de wijzigingen die dit jaar al hebben plaatsgevonden:

  • Alle eenmanszaken hebben een nieuw btw-identificatienummer gekregen. Het nieuwe nummer bevat geen BSN meer en daarmee wordt het risico op identiteitsfraude verminderd en de privacy van eenmanszaken versterkt.
  • Werkgevers kunnen personeel extra belonen door een verruiming van de werkkostenregeling.
  • Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon zijn opnieuw gestegen.
  • Collectief schade verhalen is makkelijker geworden.
  • Er hebben een aantal belastingtechnische wijzigingen plaatsgevonden. Zo is de Kleineondernemersregeling (KOR) veranderd, hebben e-books het verlaagde btw-tarief van 9% gekregen, worden aftrekposten voor de inkomstenbelasting sneller afgebouwd en is de algemene heffingskorting weer omhoog, de zelfstandigenaftrek stapsgewijs omlaag en gaan we sneller over naar het tweeschijvenstelsel.
  • Maar de grootste verandering was de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet heeft een aantal grote wijzigingen met zich meegebracht omtrent flexibel en vast werk, het ontslagrecht en de WW. Werkgevers worden nu aangemoedigd om werknemers in vaste dienst te nemen en flexwerkers hebben meer zekerheid.

De belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 juli 2020 in werking zullen treden:

  • Het partnerverlof wordt uitgebreid. Werknemers mogen, wanneer hun partner is bevallen, 5 weken onbetaald verlof opnemen met recht op 70% van het loon.
  • Zorgverleners zijn verplicht patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens.
  • Het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon zullen opnieuw stijgen.
  • Het rookverbod gaat ook gelden voor e-sigaretten, tabakswaren mogen niet meer worden uitgestald in supermarkt en er mogen geen mentholsigaretten meer verkocht worden.

Een ander groot onderwerp van gesprek is uiteraard de spoedwet corona die ook op 1 juli in werking zou treden. De tijdelijke coronawet is echter uitgesteld vanwege flinke kritiek op het wetsvoorstel. Van alle belangrijke wijzigingen zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: