Wetswijzigingen per 1 juli 2019

Over het algemeen zijn er twee momenten per jaar waarop er nieuwe wetgeving in werking treedt: 1 januari en een half jaar later op 1 juli.

Ook maandag is het dus weer zo ver. In dit artikel kun je lezen welke wetten vanaf dan van kracht zullen zijn en wat voor invloed dat op jullie heeft.

Laten we eerst nog een korte recap doen van de wijzigingen die dit jaar al hebben plaatsgevonden:

– Het lage btw-tarief verhoogde van 6% naar 9%.
Een werknemer kreeg langer partnerverlof bij de geboorte van een kind.
– De kinderopvang moest gaan werken met een pedagogisch beleidsmedewerker.
– Het tarief van de vennootschapsbelasting ging omlaag.
– Het belastingstelsel ging van vier naar twee schijven.
– De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon zijn gestegen.
– 45-plussers kregen recht op gratis loopbaanadvies.
Er kwam een vergoeding voor affectieschade bij een ongeval.
– Het opgebouwde pensioen van een werknemer ging automatisch mee naar een nieuwe baan.
– Het BIG-nummer van zorgverleners moest zichtbaar zijn
en nog meer!

Vanaf 1 juli 2019 zullen de volgende wijzigingen in werking treden:

– Alle aandelen aan toonder zullen moeten worden omgezet naar aandelen op naam en zijn daarmee niet langer anoniem.

– Bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij nemen.

– Personeel vanaf 21 jaar moet het volledig wettelijk minimumloon ontvangen. Dit was hiervoor pas vanaf de leeftijd van 23 jaar.

– De bedragen van het minimumloon gaan opnieuw met 1,23% omhoog. Het onderbetalen van medewerkers kan worden beboet door de Inspectie SZW.

Zoals je ziet zullen de komende wijzigingen met name betrekking hebben op werkgevers. Vanaf 1 januari 2020 zullen er wetswijzigingen met veel grotere gevolgen gaan plaatsvinden. Denk hierbij aan het nieuwe btw-nummer voor eenmanszaken, de verandering van de KOR en de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans. Van alle belangrijke wijzigingen zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: