Wetswijzigingen per 1 januari 2021

Over het algemeen zijn er twee momenten per jaar waarop er nieuwe wetgeving in werking treedt: 1 januari en een half jaar later op 1 juli. Ook a.s. vrijdag is het dus weer zo ver. In dit artikel kun je lezen welke wetten vanaf dan van kracht zullen zijn en wat voor invloed dat op jullie heeft.

Wetswijzigingen 2020

Laten we eerst nog een korte recap doen van de belangrijkste wijzigingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden:

De belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 in werking zullen treden:

  • Door de Corona crisis hebben veel bedrijven het moeilijk gekregen. De De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan een oplossing bieden bij een dreigend faillissement. De wet maakt het makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers.
  • De Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak gaat ervoor zorgen dat Rechtbanken en gerechtshoven elkaar makkelijker kunnen helpen bij een gebrek aan capaciteit, zodat zaken sneller behandeld kunnen worden.
  • Dit jaar mocht een werkgever aan thuiswerkende werknemers nog vaste vergoedingen voor reiskosten blijven geven op basis van oude gegevens. Vanaf 2021 worden naar het Besluit noodmaatregelen Coronacrisis de werkelijke kosten weer het uitgangspunt. Hierdoor zullen werknemers lagere vergoedingen krijgen.
  • Voor de transitievergoeding geldt in 2021 een maximum van € 84.000. Bij een jaarsalaris heeft van meer dan € 84.000, bedraagt de maximale transitievergoeding het jaarsalaris. Daar tegenover staat dat werkgevers die hun kleine onderneming vanwege pensionering of ziekte stoppen recht krijgen op compensatie van de transitievergoeding voor hun werknemers.
  • Payrollwerknemers krijgen volgens de Wet allocatie arbeidskrachten recht op ‘een adequate pensioenregeling’.
  • BIG-regeristreerde zorgverleners dienen hun BIG nummer actief te vermelden.
  • Doordat de overdrachtsbelasting op tweede woningen en bedrijfspanden stijgt ga je meer belasting betalen wanneer je een pand koopt om te beleggen.

Daarnaast stijgt het minimumloon opnieuw en zo veranderen er nog een aantal belastingtechnische zaken. Van alle belangrijke wijzigingen met grote juridische consequenties zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: