Wetswijzigingen per 1 januari 2020

Over het algemeen zijn er twee momenten per jaar waarop er nieuwe wetgeving in werking treedt: 1 januari en een half jaar later op 1 juli.

Ook volgende maand is het weer zo ver. In dit artikel kun je lezen welke wetten vanaf 1 januari 2020 van kracht zullen zijn en wat voor invloed dat op jullie heeft.

Laten we eerst nog een korte recap doen van de wijzigingen die dit afgelopen jaar hebben plaatsgevonden:

– Het lage btw-tarief verhoogde van 6% naar 9%.
– Een werknemer kreeg langer partnerverlof bij de geboorte van een kind.
– Het tarief van de vennootschapsbelasting ging omlaag.
– De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon zijn gestegen.
– Er kwam een vergoeding voor affectieschade bij een ongeval.
– Het opgebouwde pensioen van een werknemer ging automatisch mee naar een nieuwe baan.
– Personeel vanaf 21 jaar kreeg het volledig wettelijk minimumloon, waar dit eerst vanaf de leeftijd van 23 jaar was.
– De bedragen van het minimumloon gingen omhoog.

Vanaf 1 januari 2020 zullen de volgende wijzigingen in werking treden:

– Alle eenmanszaken krijgen een nieuw btw-identificatienummer. Het nieuwe nummer bevat geen BSN meer en daarmee wordt het risico op identiteitsfraude verminderd en de privacy van eenmanszaken versterkt.

– Werkgevers kunnen personeel extra belonen door een verruiming van de werkkostenregeling.

– Het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon zullen opnieuw stijgen.

Collectief schade verhalen wordt gemakkelijker.

– Maar misschien wel de grootste verandering is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet brengt een aantal grote wijzigingen met zich mee omtrent flexibel en vast werk, het ontslagrecht en de WW. Werkgevers worden aangemoedigd om werknemers in vaste dienst te nemen en flexwerkers krijgen meer zekerheid. Lees hier en hier meer over deze ingrijpende wijzigingen voor werkgevers en werknemers.

– Tot slot krijgen we vanaf 1 januari met een aantal belastingtechnische wijzigingen te maken. Zo verandert de Kleineondernemersregeling (KOR), krijgen e-books het verlaagde btw-tarief van 9%, worden aftrekposten voor de inkomstenbelasting sneller afgebouwd – maar gaat de algemene heffingskorting weer omhoog, gaat de zelfstandigenaftrek stapsgewijs omlaag en gaan we sneller over naar het tweeschijvenstelsel.

Zoals je ziet zullen de komende wijzigingen grote gevolgen hebben voor zzp’ers en werknemers. Van alle belangrijke wijzigingen zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: