Verplicht vrij: heb je recht op loon?

We hebben het gevoel allemaal wel eens. Je bent wakker geworden om 6 uur ’s ochtends en hebt moed verzameld om naar je werk te gaan. Net als je in de auto stapt, belt je baas dat ze vandaag niemand meer nodig hebben. Je stapt de auto uit en gaat weer naar binnen om je bed in te kruipen. Dit is allemaal leuk en aardig, tot je aan het eind van de maand je salarisstrook ziet en voor de onaangename verrassing komt te staan dat er voor een paar dagen aan geld mist. Het blijkt dat je geen loon uitbetaald hebt gekregen voor de dagen waarop je niet nodig was. Heb je dan eigenlijk wel recht op dat geld?

In artikel 7:628 lid 1 BW stelt de wet een belangrijke regel aan het uitbetalen van loon bij niet verrichte arbeid. Deze regel geldt als volgt: als de oorzaak van de niet verrichte arbeid bij de werkgever ligt, heeft de werknemer nog steeds recht op dat loon. Hier zitten echter wel een paar voorwaarden aan verbonden. De werknemer moet kenbaar hebben gemaakt dat hij bereid was de arbeid te verrichten. Ook moet het overeengekomen loon naar tijdruimte vastgesteld zijn. Dit betekent dat het loon per periode uitbetaald moet worden.

In het voorbeeld dat in de inleiding is geschetst heeft de werknemer dus recht op het niet uitbetaalde loon. Hij heeft kenbaar gemaakt dat hij bereid was de arbeid te verrichten, door wakker te worden en in de auto te stappen. De oorzaak lag bij de werkgever en de werknemer krijgt loon per maand (naar tijdruimte vastgesteld). Als de werknemer deze zaak naar de rechter zou brengen is er dus een grote kans dat hij wint.

Zijn er dan ook gevallen waarbij de rechter kan beslissen dat het loon niet uitbetaald hoeft te worden? Deze gevallen komen zeker voor. In artikel 7:628 lid 1 BW wordt het woord ‘redelijk’ gebruikt. De oorzaak van de niet verrichte arbeid, moet in redelijke wijze aan de werkgever te wijten zijn. Bij sommige zaken kan het zijn dat het niet duidelijk is bij wie de oorzaak ligt van een niet gewerkte dag. In dit soort gevallen zal de rechter moeten onderzoeken waar de oorzaak ligt en of deze op een redelijke wijze bij de werkgever kan vallen.

Kortom: de werkgever dient loon uit te betalen, als aan alle voorwaarden van het eerder genoemde artikel is voldaan. Het is dus erg belangrijk om vooraf te kijken of jouw situatie binnen deze voorwaarden valt. Let voortaan dus goed op, wanneer je een dagje verplicht vrij bent en je werkgever te weinig loon uitbetaalt. Je portemonnee zal je dankbaar zijn!

Heb jij een conflict met je werkgever over je salaris? Neem dan contact op met Lady Lawyer

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: