Vakantiegeld in Coronatijd

Het is alweer mei en dat betekent voor de meeste werknemers: vakantiegeld. Maar hoe werkt vakantiegeld in Coronatijd en wat zijn jouw rechten als werknemer? Want dit jaar loopt het misschien allemaal een beetje anders. Wellicht heeft jouw werkgever door de Coronacrisis bijvoorbeeld tegenvallende omzet waardoor jouw vakantiegeld niet gelijk, of helemaal niet, uitbetaald kan worden. Maar mag dat zomaar?

Algemeen: het recht op vakantiegeld

Volgens artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft iedere werknemer recht op 8% vakantiebijslag, ook wel vakantiegeld genoemd. Die 8% is dus het wettelijk minimum, hoger is altijd mogelijk.

Je hebt als werknemer altijd recht op vakantiegeld, ook in deze Coronatijd. Dit recht kan niet zomaar worden uitgesloten, ook niet als er te weinig omzet is. In een arbeidsovereenkomst of cao wordt overeengekomen wanneer het vakantiegeld betaald wordt, dit is meestal in de maand mei. 

Maar wat als jouw werkgever zegt dat je vakantiegeld nog niet in mei uitbetaald kan worden?

Onderling overleg

Het is mogelijk om het betaalmoment van het vakantiegeld uit te stellen. Dit moet dan wel in overleg en met akkoord van jou als werknemer. De kans is groot dat veel werknemers bereid zijn om akkoord te gaan met een latere betaling van het vakantiegeld, omdat er begrip is voor de financiële situatie van het bedrijf. Het is dan wel belangrijk om hier duidelijke schriftelijke afspraken over op te stellen. Het moet duidelijk zijn wanneer het vakantiegeld dan wél uitbetaald wordt. 

Het vorderen van vakantiegeld

Mocht je als werknemer niet akkoord gaan met uitstel van betaling, dan is het mogelijk om een loonvorderingsprocedure te starten. Wanneer het vakantiegeld niet op tijd betaald wordt, is deze vordering in beginsel opeisbaar. De werkgever blijft namelijk wel verplicht om het vakantiegeld te voldoen in de maand zoals deze is overeengekomen in jouw arbeidsovereenkomst of cao. Er kan een spoedprocedure (kort geding) worden gestart bij de kantonrechter, waar je een loonvordering in kunt dienen. De procedure kan ook gestart worden bij de civiele rechter, maar in dat geval is het verplicht om je door een advocaat bij te laten staan. Lees hier hoe zo een procedure precies in zijn werk gaat. 

Wanneer je eerder een afspraak hebt gemaakt om het vakantiegeld later te ontvangen, maar het ook op dat latere moment niet ontvangt, is het ook mogelijk om een loonvorderingsprocedure te starten. 

Nadelen van het later uitbetalen 

Faillissement 

Hoewel je als werknemer waarschijnlijk begrip zult hebben voor de situatie en het in principe geen probleem zal vinden je vakantiegeld later te ontvangen, zit hier wel een risico aan verbonden: een faillissement van jouw werkgever. Het UWV compenseert namelijk enkel vakantiegeld tot één jaar terug. Wanneer je als werknemer akkoord gaat met een latere uitbetaling van het vakantiegeld, dan komt een deel van het vakantiegeld langer dan één jaar open te staan. Dit deel krijg je dan niet gecompenseerd via het UWV. 

Uiteraard zijn er voor dit probleem wel oplossingen. De makkelijkste oplossing is om een deel van je vakantiegeld wel te vragen. Zo moet je in mei 2021 het vakantiegeld van mei 2020 krijgen, dan staat het vakantiegeld niet langer dan een jaar open. 

Wanneer je het vakantiegeld niet hebt ontvangen en het langer dan een jaar openstaat, kun je nog wel een vordering indienen bij de curator. Let er wel op dat de kans klein is dat je hier nog wat van ziet. 

WW-uitkering 

Het niet ontvangen van vakantiegeld kan ook gevolgen hebben voor de WW-uitkering. Wanneer je als werknemer een WW-uitkering aanvraagt, wordt de uitkering bepaald aan de hand van de hoogte van je salaris dat jij in het jaar voor jouw werkloosheid hebt verdiend. Daar valt ook het vakantiegeld onder. Wanneer je in dat jaar geen of minder vakantiegeld hebt ontvangen, kan de WW-uitkering dus ook lager uitvallen. 

De NOW regeling

Werkgevers kunnen tijdens deze Coronaperiode gebruiken maken van een NOW regeling. Deze regeling compenseert een deel van de loonkosten, inclusief vakantiegeld. Wellicht biedt dit een oplossing voor jouw werkgever om alsnog jouw vakantiegeld te kunnen betalen. 

Vakantiegeld in Coronatijd

Het kan voorkomen dat jouw vakantiegeld nog niet betaald kan worden, maar zorg in ieder geval voor een heldere communicatie tussen beide partijen. Wellicht gaan jullie allebei akkoord met een latere betaling. Let er in dat geval wel op dat het vakantiegeld niet langer dan een jaar blijft openstaan en leg de nieuwe afspraken duidelijk vast.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: