Quarantaineverzuim en de CoronaMelder-app

Het houdt de hele wereld in zijn greep: Covid-19. Hoe lang het nog gaat duren weet niemand, maar wat we wel weten is dat sommige ondernemers inmiddels met de handen in het haar zitten. Als ondernemer riskeer je een flinke boete indien er niet aan de maatregelen wordt gehouden en het quarantaineverzuim onder werknemers neemt toe. HELP! 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Gelukkig is er voor werkgevers met een substantieel omzetverlies een regeling in het leven geroepen. Met deze maatregel kun jij als ondernemer met personeel een groot deel van de loonkosten vergoed krijgen indien de verwachting is dat je minstens 20% van je omzet gaat verliezen. Vanaf 1 januari 2021 wordt het minimale percentage verhoogd naar 30%.

Na NOW1 en NOW2 is het per 1 oktober 2020 de beurt aan NOW3. Het doel van dit zogenoemde steun- en herstelpakket is net zoals zijn voorgangers het ondersteunen van werk en inkomen en daarnaast het stapsgewijs begeleiden van bedrijven en werknemers om zich aan te kunnen passen aan de huidige economische situatie.

Wel of niet thuiswerken?

Onder het moeten aanpassen aan de huidige situatie valt ook het thuiswerken. De overheid adviseert thuiswerken, tenzij het niet anders kan. Je kunt je werknemer verplichten om thuis te werken, of juist verplichten op kantoor te komen werken. Er geldt in Nederland geen wettelijk recht om thuis te werken, dus jij als werkgever bepaalt wat wenselijk is, mits er zowel op kantoor als thuis veilig en gezond gewerkt kan worden. Je hebt als werkgever immers een zorgplicht. 

Rechtbank Gelderland heeft op 16 juni 2020 een uitspraak gedaan in een Kort Geding. Een werknemer werkzaam bij VoC Grootkeukens is het niet eens met het besluit van het bedrijf om, ondanks het thuiswerkadvies, op kantoor te komen werken. De werknemer vraagt toestemming om op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) en vanwege de huidige coronacrisis thuis te werken. Ze is van mening dat haar werkgever in strijd met goed werkgeverschap, haar instructiebevoegdheid en haar zorgplicht handelt door haar niet thuis te laten werken. 

Verzoek op Wfw

De kantonrechter kan, helaas voor de werknemer, haar verzoek niet volgen. Het verzoek op de Wfw kan niet worden toegewezen omdat er minder dan 10 werknemers zijn. Daarnaast heeft de werkgever verschillende maatregelen getroffen om de werkplek zo veilig mogelijk de maken. De bijbehorende instructies zijn samen met speciaal toebedeelde werkplekken door de werkgever in een e-mail duidelijk gecommuniceerd aan de werknemers. Ze is niet ziek, of niet in staat naar werk te komen wegens ‘Coronaperikelen’. De werkneemster moet dan ook gewoon weer aan het werk op kantoor. 

Quarantaineverzuim

Als er dan iemand ziek wordt, is het handig om te weten wat er wel of niet gedekt wordt. Daarvoor is het verstandig om een kijkje te nemen in de richtlijnen van het Verbond van verzekeraars. Daar staat in dat een verzuimverzekering uitkeert als een van jouw werknemers door ziekte niet in staat is om zijn werk te verrichten. De oorzaak van de ziekte is niet belangrijk. Aan de andere kant keert een verzuimverzekering niet uit als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken. Denk daarbij aan een werknemer die in quarantaine moet of niet weg kan uit een bepaald gebied. Ook bij verkoudheidsklachten waarmee jouw werknemer in normale omstandigheden gewoon mee had kunnen werken is geen reden om een werknemer ziek te melden. 

CoronaMelder-app

Wat bij een werkgever sinds kort ook zorgen wekt ten aanzien van het stijgende verzuim is de CoronaMelder-app. Het doel van de CoronaMelder-app is het waarschuwen indien je in de buurt bent geweest van iemand met het Coronavirus om zo te voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet. Vakbond CNV en branchevereniging Nederland (ONL) hebben tientallen meldingen ontvangen dat werkgevers hun werknemers adviseren de CoronaMelder-app niet te gebruiken. Het advies de app niet te gebruiken zou met name in de retail- en industriesector worden gegeven. Werkgevers in de voornoemde sectoren zijn bang dat de productie stil komt te liggen indien iedere melding bij een werknemer resulteert in 10 dagen quarantaine en het verzuim stijgt.  

Wat jouw mening over de app ook is, je mag het gebruik ervan je werknemers niet verbieden, afraden of juist verplichten. In de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19 is bepaald dat het gebruik van de app een eigen keuze is en je iemand, direct of indirect, niet mag dwingen de app te gebruiken. Hiermee zou je als werkgever het belang van de organisatie om verzuim te voorkomen boven het belang van de gezondheid van je werknemer laten komen. En je raadt het denk ik al, dat mag niet. Voor jouw werknemer is het lastig om een verzoek te weigeren vanwege zijn of haar afhankelijke positie. Het afraden of weigeren van het gebruik van de app valt dan ook onder het arbobeleid ter bescherming van de werknemer. Je zult voorgenomen maatregelen ten behoeve van de app dus eerst voor instemming aan de ondernemingsraad (OR) voor moeten leggen, zo blijkt uit artikel 27 lid 1d WOR. De OR is van mening dat er voldoende argumenten zijn om instemming te weigeren

Wat kun je doen als werkgever?

Quarantaineverzuim van werknemers is al vervelend genoeg, maar helemaal als de verzekering niks uitkeert. Of er nu thuis of op kantoor gewerkt wordt, van belang is dat de werkplek veilig en gezond is. Als werkgever bepaal je zelf of je een werknemer al dan niet thuis laat werken, aangezien er geen recht op thuiswerken voor werknemers bestaat.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: