Nieuw: Het nieuws van 18 juli 2018

Lady Lawyer heeft deze zomer een nieuwe rubriek. Vanaf heden houdt Deborah jullie graag regelmatig op de hoogte van juridisch nieuws dat betrekking heeft op jou als ondernemer, werknemer of consument. Dit keer gaan we in op het privacybeleid van de Belastingdienst, arbeidsrechtelijk nieuws en de invoering van de Wet tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen.

Privacybeleid Belastingdienst

Anderhalve week geleden kwam de Belastingdienst in het nieuws vanwege privacyschending. De Belastingdienst verwerkt het Burgerservicenummer (BSN) van ondernemers met een eenmanszaak (zoals zzp’ers) in het btw-nummer en overtreedt daarmee de privacywet, zo blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Door het beschikbaar stellen van hun btw-nummer wordt het BSN van ondernemers niet beschermd. Per 1 januari 2019 moet de Belastingdienst stoppen met het gebruik van het nummer. Doet zij dat niet, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreden.

Arbeidsrecht

Gebleken is dat de ketenregeling in de nieuwe arbeidswetgeving – de Wet werk en zekerheid (Wwz) – lastig is toe te passen in het onderwijs. De ketenregeling bepaalt na hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Er ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd wanneer drie contracten voor bepaalde tijd binnen twee jaar elkaar hebben opgevolgd zonder tussenposes van minimaal 6 maanden, of de arbeidsverhouding langer dan twee jaar heeft voortgeduurd. Sinds de inwerkingtreding van de Wwz geldt de ketenregeling ook voor het primair onderwijs. Dit levert problemen op bij het invallen bij ziekte. Invaldocenten kunnen steeds maar voor een korte periode werken en zijn daardoor snel door hun maximum aantal contracten heen, zeker in de griepmaanden. Vervanging regelen wordt hierdoor bemoeilijkt. Om deze reden is door de regeringspartijen besloten de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs buiten toepassing te laten. Deze maatregel is opgenomen in de Wet arbeidsmarkt in balans die na deze zomer in werking zal treden. Om het een en ander voor het nieuwe schooljaar al te ondervangen is deze regeling in de cao voor het primair onderwijs (CAO PO) opgenomen.

Verder heeft onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgewezen dat een door het UWV verleende ontslagvergunning slechts in 8% van de gevallen wordt aangevochten bij de kantonrechter. Meer dan 45% van de ontslagen werknemers heeft aangegeven geen informatie van het UWV te hebben ontvangen over het recht om naar de kantonrechter te gaan, 39% kon zich niet herinneren dergelijke informatie te hebben ontvangen.

Volgens de Inspectie zijn werknemers in de ontslagprocedure bij het UWV de zwakkere partij en is het belangrijk dat werknemers van deze optie op de hoogte zijn. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van mening dat de informatievoorziening over een passende reactie op ontslag meer een taak voor vakbonden of advocaten is. Het UWV stelt haar mogelijkheden tot informatievoorziening tegen het licht te willen houden. Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wet tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen

Tot slot worden kleine ondernemers vanaf deze maand beter beschermd tegen lange betalingstermijnen. Vanaf 1 juli 2018 is het overgangsrecht van de Wet tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen namelijk ten einde gekomen. Deze wet brengt met zich mee dat een betalingstermijn van langer dan 60 dagen nietig is en van rechtswege wordt omgezet naar een betalingstermijn van 30 dagen. Van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 gold dit alleen voor overeenkomsten gesloten ná 1 juli 2017.  Vanaf deze maand geldt deze wet ook voor overeenkomsten gesloten vóór 1 juli 2017. Betaalt een grote onderneming een factuur pas na 30 dagen, dan is zij van rechtswege de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Let op dat je de door jou gehanteerde betalingstermijn nog wel netjes moet vermelden in je algemene voorwaarden en op je facturen.

Hier gaan wij nader in op de werking van de Wet tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: