Inkomsten uit tijdelijke verhuur via Airbnb wél belastbaar

Voor een lange tijd is er onduidelijkheid geweest over de heffing van belasting over de inkomsten uit de verhuur van een deel van een woning. De rechtbank Noord-Holland heeft in 2018 geoordeeld dat dat opbrengsten uit de tijdelijke verhuur via Airbnb van een tuinhuis niet in de inkomstenbelasting kunnen worden belast als voordelen uit de eigen woning. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit oordeel zelfs bevestigd en hieraan toegevoegd dat de inkomsten in box 3 aangegeven moeten worden.

De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 echter weer een heel ander oordeel gegeven. In dit arrest is bepaald dat inkomsten uit het verhuren van een gedeelte van de woning wél in box 1 belast worden. Hiermee wordt een eerder oordeel van het gerechtshof Den Haag vernietigd. Wat betekent dit oordeel precies en hoe beïnvloedt dit de keuze om een kamer via Airbnb te verhuren?

Inkomstenbelasting: inkomsten uit eigen woning

Op grond van de Wet Inkomstenbelasting kunnen de inkomsten uit de verhuur van een deel van een woning vrijgesteld worden van belasting. Deze kamerverhuurvrijstelling geldt alleen als er voldaan is aan een aantal voorwaarden. Zo mag er geen sprake zijn van verhuur voor een korte periode en de opbrengsten van de verhuur mogen niet hoger zijn dan €5.506 per jaar. Verder mag de verhuurde woonruimte geen zelfstandige woning zijn, de woning moet tevens het hoofdverblijf van de  verhuurder zijn en zowel de verhuurder als de huurder moeten gedurende de huurperiode ingeschreven staan in de basisregistratie personen.  

Op zich zijn dit hele duidelijke voorwaarden, maar toch hebben de rechtbank en het gerechtshof Den Haag eerder geoordeeld dat het verhuren van een of meerdere kamer(s) onder deze vrijstelling valt. Het hof heeft deze bepaling namelijk zo geïnterpreteerd dat de laatste voorwaarde, het ingeschreven staan van de huurder, slechts als bewijsplicht zou gelden. Wanneer de verhuurder wel aan de andere vereisten heeft voldaan zou er volgens het hof geen noodzaak zijn om ingeschreven te staan. Zoals gezegd heeft de Hoge Raad deze uitspraak verworpen en geoordeeld dat de inkomsten uit verhuur van een kamer (via Airbnb) wel degelijk belast moeten worden in box 1. 

Hiervoor mochten verhuurders de inkomsten nog aangeven in box 3. Dit maakt een groot verschil aangezien niet de werkelijke inkomsten uit sparen en beleggen belast worden, maar een vast percentage hiervan. Daarnaast hoeft er over een vermogen tot € 30.846 zelfs helemaal geen belasting betaald te worden. Dit is fijn voor de portemonnee van de verhuurder, maar niet zo gunstig voor de Belastingdienst.

Nu zal de verhuurder zijn inkomsten uit verhuur dus moeten aangeven in box 1. Wanneer de huurder niet ingeschreven staat op het adres, zal 70% van het inkomen uit verhuur opgeteld moeten worden bij het belastbaar inkomen. Kosten die direct samenhangen met de verhuur mogen hiervan afgehaald worden.  De uitspraak van 6 november zal dus een grote impact hebben op de belastingaangifte van de verhuurder, maar ook voor de controle door de Belastingdienst.

Controle Belastingdienst

Veel mensen die een deel van hun woning verhuren via een platform, zoals Airbnb, geven dat niet aan op de belastingaangifte. Het traceren van dit soort inkomsten is lastig en daarom is het nu makkelijk om dit soort inkomen niet aan te geven. De Belastingdienst geeft echter al langer aan dat zij strenger gaan controleren op de juistheid van aangiftes. Met de recente uitspraak van de Hoge Raad zal de Belastingdienst ook een duidelijke grondslag hebben om een naheffing te geven. Daarnaast riskeren verhuurders hiermee een boete van 25% of zelfs 50% van de belasting wanneer de Belastingdienst meent dat de aangifte opzettelijk onjuist is gegeven.

Wel of niet verhuur via Airbnb?

Het verhuren van een kamer via Airbnb kan zeker een makkelijke manier zijn om een extra zakcentje te verdienen. Er zijn wel een aantal aspecten waarmee van te voren rekening gehouden moet worden. Check bijvoorbeeld altijd of de verhuur wel mag van de vereniging van eigenaren en of er geen verhuurbeding in jouw hypotheekcontract staat. Bij een huurhuis zul je altijd toestemming van de verhuurder moeten vragen om het huis tijdelijk te verhuren. 

Daarnaast gelden in elke stad andere regels voor de verhuur via Airbnb. In Amsterdam mag je een woning bijvoorbeeld niet meer dan 30 nachten per jaar verhuren, anders moet je een vergunning aanvragen. In Den Haag moet je altijd een vergunning hebben om je woning aan toeristen te verhuren. Kijk dus eerst even wat jouw gemeente zegt over tijdelijke verhuur, zodat je rekening kunt houden met eventuele voorwaarden. Het is ook van belang om te controleren of jouw inboedelverzekering schade uit verhuur vergoedt. Er kan natuurlijk altijd iets misgaan wanneer er andere mensen in jouw huis verblijven en het zou jammer zijn als je daarvoor niet verzekerd bent. 

Tot slot natuurlijk de kern van dit artikel: er zal belasting betaald moeten worden. Dit valt misschien als een enorme domper, maar het is nu eenmaal zo. Voor het geval je hier maling aan hebt: wees je altijd bewust van de risico’s die je loopt met een onjuiste belastingaangifte. De Belastingdienst mag specifieke gegevens opvragen en sancties opleggen en dit zal waarschijnlijk ook vaker gaan gebeuren.

Aan jou de keuze of deze checklist opweegt tegen de voordelen van verhuur.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: