Hoe ga je als werkgever om met het Coronavirus?

Het Coronavirus verspreidt zich wereldwijd erg snel. Inmiddels is het virus ook in Nederland geconstateerd. Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor de bescherming van de burgers op landelijk niveau. De werkgever heeft daarnaast de plicht te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Theoretisch gezien wordt er dus veel gedaan om iedereen te beschermen tegen het Coronavirus, maar hoe wordt er in de praktijk in het werkveld mee omgegaan? Welke plichten hebben werkgevers en werknemers? 

Informatieplicht rondom het virus

Als werkgever heb je de plicht om je werknemers voldoende te informeren over het Coronavirus. De werkgever zal per functie in kaart moeten brengen welke gezondheidsrisico’s de werknemer loopt. De werkgever moet ook (preventieve) maatregelen nemen, die de kans op besmetting zo klein mogelijk maken; dit kan in overleg met de bedrijfsarts. Je kunt bijvoorbeeld denken aan papieren handdoekjes, handzeep, afspraken rond handen schudden, beperkingen voor het aantal collega’s in de lift, het gezamenlijk lunchen en de snoep- of koekjespotten op de werkkamers.

Mag een werknemer zomaar thuisblijven uit angst om ziek te worden?

Jij bepaalt als werkgever of er gewerkt kan worden of niet. Jij bepaalt ook of thuiswerken tot de mogelijkheden behoort en of zakelijke reizen noodzakelijk zijn. Werknemers mogen niet ‘gewoon’ thuisblijven uit angst voor het Coronavirus. Werknemers mogen wel thuisblijven wanneer er een concrete en gegronde vrees is. Een vrees is gegrond wanneer de werknemer last heeft van de symptomen van het Coronavirus én in de afgelopen veertien dagen in een risicogebied is geweest. Wanneer je werknemer bijvoorbeeld net terugkomt uit Lombardije én last heeft van koorts en kortademigheid, dan is het terecht dat de werknemer een vrees heeft voor besmetting. Wanneer de werknemer uit een risicogebied komt, maar geen gezondheidsklachten heeft, dan kan de werknemer gewoon aan het werk volgens het RIVM. 

Heeft de werknemer recht op loondoorbetaling?

In artikel 7:628 BW is geregeld dat een werknemer het recht op loon behoudt wanneer hij niet werkt, tenzij het niet verrichten van het werk ‘in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen’. In het algemeen geldt dat een werknemer geen recht op loon heeft, wanneer hij niet op het werk kan komen, bijvoorbeeld door een OV-staking. Dit valt namelijk voor de rekening van de werknemer zelf. 

De situatie ligt genuanceerder wanneer een van jouw werknemers in quarantaine moet door het Coronavirus. Als de werknemer vermoedt dat hij besmet is, dan zal hij getest worden door de GGD. Wanneer uit de test blijkt dat de werknemer inderdaad besmet is met COVID-19, zal hij in quarantaine moeten op grond van een bevel of wettelijk voorschrift. Deze situatie is te vergelijken met ziekte; daar heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon. Daarnaast zul je als werkgever niet willen dat de werknemer komt werken in strijd met de quarantainevoorschriften van het RIVM. Op grond van het bovenstaande zal de rechter oordelen dat de werknemer voor de duur van de quarantaine recht heeft op hetzelfde loon als bij ziekte. Dit bedraagt minimaal 70% van het maandelijkse salaris. 

Maatregelen scholen door Coronavirus

In Nederland zijn alle scholen en kinderopvangen open, maar in bepaalde regio’s in de wereld zijn deze gesloten. Wanneer deze maatregel in Nederland ook wordt genomen, zou het kunnen dat een werknemer voor zijn of haar kind moet zorgen. Moet je dan zijn of haar loon doorbetalen? De eerste paar dagen kan de werknemer een beroep doen op het calamiteitenverlof. Dit is wel echt bedoeld om gedurende een korte periode een acuut probleem op te lossen. Deze eerste dagen zal de werknemer dus recht hebben op loondoorbetaling, maar daarna zal de werknemer met jou moeten overleggen over de mogelijkheden van onbetaald verlof of het opnemen van vakantiedagen. 

Weinig werk

Als gevolg van het Coronavirus kan het voorkomen dat je minder werkzaamheden hebt voor de werknemers. Als werkgever kun je de werknemers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Wel kun je een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als dit wordt toegekend, dan zal het UWV het loon aanvullen. De werknemer krijgt dus het volledige loon. 

Werkgevers en Coronavirus

Als werkgever is het dus belangrijk dat je de werknemers voldoende informeert en eventueel maatregelen treft. Mocht je werknemer in quarantaine moeten dan betaal je zijn loon door. We raden je tot slot aan de richtlijnen van het RIVM nauw te blijven volgen. Deze richtlijnen gelden niet specifiek voor bedrijven en zijn niet anders dan aan iedereen worden aanbevolen. 

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: