Het herroepingsrecht: uitzonderingen op de uitzonderingen

Zoals ik al in mijn eerdere blog aangaf; hierbij het vervolg! Na in mijn vorige blog de uitzonderingen op het herroepingsrecht op een rijtje te hebben gezet, wil ik in deze blog ingaan op situaties waarin je in eerste instantie denkt dat er een uitzondering van toepassing is, maar waar de rechter toch anders over denkt. Juist: de uitzonderingen op de uitzonderingen.

Het retourneren van hygiëneproducten

Een van de categorie producten die niet geretourneerd kunnen worden, zijn producten die om hygiënische redenen en/of gezondheidsredenen niet opnieuw verkocht kunnen worden. Retourneren is mogelijk, mits de verzegeling van het product niet is verbroken. 

Het retourneren van een matras

Op 27 maart 2019 heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan over het herroepingsrecht bij de aankoop van een matras. In deze zaak heeft de consument binnen 14 dagen na de aankoop een beroep gedaan op het herroepingsrecht, maar heeft wel bij ontvangst de beschermfolie van het matras verwijderd. De webshop is dan ook van mening dat de consument geen aanspraak meer kan maken op het herroepingsrecht na het verbreken van de verzegeling (de folie). Het is hier aan het Hof van Justitie om te beoordelen of het verwijderen van de verzegeling (de folie) van het matras na de levering ervan, al dan niet valt onder de uitzonderingen van het herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 6:230p BW.

Volgens het Hof valt een matras, waarvan de bescherming door de consument is verwijderd na de levering ervan, niet onder een van de uitzonderingen. Het Hof acht tot slot de webshop in dit geval in staat het matras, door middel van het reinigen of ontsmetten ervan, geschikt te maken voor een nieuwe verkoop, zonder daarbij afbreuk te doen aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Het retourneren van een wc-bril

Een rechtbank in Duitsland heeft een uitspraak (ECLI:EU:C:2019:255) gedaan over of een wc-bril al dan niet uitgezonderd kan worden van het herroepingsrecht. Wat was er aan de hand? De consument retourneerde de bril binnen de gestelde termijn. De winkelier ging hier niet mee akkoord door te stellen dat er sprake was van maatwerk en een hygiëneproduct. Beide argumenten werden door de rechter verworpen; er was geen sprake van een product dat na verwijderen van de verzegeling om hygiënische redenen niet geretourneerd zou kunnen worden en er was geen sprake van maatwerk. 

De wc-bril in deze zaak was geseald. Op de seal was aangegeven dat hij aangebracht was om hygiënische redenen. Echter, de rechtbank vond dat er hier geen sprake was van een product dat had mogen worden geretourneerd, mits verzegeld in verband met de hygiënische redenen. De rechtbank geeft aan dat een dergelijke wc-bril na retourneren door de webwinkel kan worden gereinigd en als nieuw weer kan worden verkocht. Het bijbehorende extra werk voor de webshop irrelevant. Daarnaast geeft de rechtbank aan dat elke wc-bril voor de verkoop kan worden verzien van een speciale coating. 

Van maatwerk was in dit geval ook geen sprake. De keuzes die door de koper zijn gemaakt, maken niet dat er sprake is van een specifiek voor een persoon geïndividualiseerd product. Concluderend kan een gecoate wc-bril volgens de rechtbank prima opnieuw worden verkocht.

Call to action

Als ondernemer ben je verplicht de consument te wijzen op zijn rechten. Om te zorgen dat een consument op de hoogte is van deze rechten en uitzonderingen, kun je gebruik maken van een call to action button. Zorg dat de button de aandacht grijpt van de bezoeker van jouw pagina. Het is belangrijk dat de consument voor de aankoop goed op de hoogte is van het retourneerbeleid. Maak daarin duidelijk hoe de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, voor welke producten het herroepingsrecht wel en wanneer niet geldt, wanneer het recht vervalt, wanneer de consument geld terug kan verwachten, of de retournering kosteloos is of niet en verstrek een modelformulier voor herroeping.

Onvoldoende of onjuist informeren: de consequenties

Aan het onvoldoende of onjuist informeren van de consument zijn consequenties verbonden. Zo komen de eventuele extra kosten voor het terugzenden niet voor rekening van de consument, is de consument niet verplicht te betalen voor enkel deels uitgevoerde diensten, kan de bedenktijd van de consument oplopen tot wel 12 maanden en is de consument niet verbonden aan de overeenkomst indien hij onvoldoende gewezen is op de bij de bestelling behorende betaalverplichting.

Uitzonderingen herroepingsrecht

Het is belangrijk de consument de juiste informatie te verstrekken al vóór zijn aankoop. Je moet dus zorgen dat die informatie snel en makkelijk te vinden is op de website. Zo voorkom je vervelende situaties, onduidelijkheid en onnodige kosten. Hulp nodig om dit goed in je algemene voorwaarden op te nemen? Neem dan contact op met Lady Lawyer!

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: