Het herroepingsrecht: de uitzonderingen

Shoppen via internet; oh zo handig, maar wat als het bestelde item bij ontvangst totaal niet voldoet aan de verwachtingen van de consument? De consument zal het product terug willen sturen en de gesloten overeenkomst willen ontbinden. Voor dit soort situaties is het herroepingsrecht in het leven geroepen. Voor zowel de ondernemer als de consument is het daarom handig om te weten welke producten teruggestuurd mogen worden en welke producten niet.

Wat houdt het herroepingsrecht in?

Consumenten worden in de gelegenheid gesteld een overeenkomst op afstand – dus via internet, telefonisch of zelfs op straat – binnen 14 dagen zonder het opgeven van een reden te annuleren. Binnen deze termijn dient de consument een ondubbelzinnige verklaring uit te brengen dat hij de koop ongedaan maakt en dient het product terug te worden gestuurd. Het doel van dit recht is consumenten in de gelegenheid te stellen om hun product te kunnen bekijken en beoordelen, zoals ze dat in de winkel ook hadden kunnen doen. 

Van welke zaken mag je als ondernemer het retourneren weigeren?

Er zijn een aantal zaken die je als ondernemer kunt uitsluiten van het herroepingsrecht. Deze uitzonderingen zijn te vinden in artikel 6:230p BW

Maatwerk: ‘de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn’.

Denk hierbij aan op maat gemaakte of gepersonaliseerde zaken, door bijvoorbeeld nauwkeurig doorgegeven afmetingen of het laten opdrukken of graveren van een eigen tekst.

Bederfelijke waren: ‘de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben’.

Het gaat om zaken waarvan de houdbaarheid echt beperkt is. Denk hierbij aan vleeswaren of melk. Blikjes frisdrank of chocolade vallen hier bijvoorbeeld weer niet onder.

Hygiënische producten of met een gezondheidsrisico: ‘de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken’. 

Denk hierbij aan maandverband, erotische artikelen of voedingssupplementen. Indien de producten verzegeld zijn, mag het product geretourneerd worden. Is de verzegeling verbroken, dan mag – indien hier vooraf op is gewezen – het retourneren worden geweigerd. 

Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur: ‘de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken’. 

Denk hierbij aan games, films, muziek en overige software. Is de verzegeling verbroken, dan mag – indien hier vooraf op is gewezen – het retourneren worden geweigerd.

Losse kranten en tijdschriften: ‘de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties’. 

Denk hierbij aan het bestellen van een los krantje; die kun je niet terugsturen. Heb je een abonnement afgesloten, dan is het herroepingsrecht gewoon van toepassing. 

Vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en vrijetijdsbesteding: ‘een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien’. 

Denk hierbij aan het boeken van een hotel of huren van een auto voor een bepaalde periode. De overeenkomst kan dan uitgesloten worden van bedenktijd. Zonder een vaste datum geldt gewoon het herroepingsrecht. 

Producten vermengd met andere producten: ‘de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken’. 

Denk hierbij aan de aankoop van aarde voor in de tuin. Indien de aarde zich vermengt met de huidige aarde, zal het terugdraaien van de aankoop daarmee onmogelijk worden. 

Geveilde producten: ‘een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling’. 

Het gaat hierbij om een openbare veiling, dus geen internetveiling. De veiling dient onder leiding van een veilingmeester te zijn waar consumenten persoonlijk bij aanwezig kunnen zijn.

Prijs afhankelijk van de financiële markt: ‘een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen’. 

Denk bijvoorbeeld aan de waarde van goud. De verkoper heeft hier geen invloed op.

Alcoholische dranken: ‘de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft’.

Hierbij moet je wel denken aan echt dure flessen alcohol, niet de goedkope ‘slobberwijntjes’ van de Albert Heijn. Bijvoorbeeld flessen drank die worden geveild en vaak niet primair bedoeld zijn om te consumeren. 

Geleverde diensten onder bepaalde omstandigheden: 

Denk hierbij aan het geven van een eenmalig advies. Een advies kun je in principe niet teruggeven. Hier gelden weer specifieke regels voor, namelijk dat de klant tijdens het bestelproces expliciet gevraagd moet worden of de dienst direct mag worden geleverd en de klant verklaart dat hij/zij daarmee afstand doet van zijn/haar herroepingsrecht. Dat kan online bijvoorbeeld door middel van het aanvinken van een checkbox met een tekst als: ‘hiermee ga ik akkoord met een directe levering van de dienst en zie tegelijkertijd af van mijn herroepingsrecht’ of door dit te verwerken in jouw algemene voorwaarden.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Zoals je merkt zijn er best een aantal dingen die worden uitgesloten van het herroepingsrecht. Er zijn altijd gevallen waarin het toch een twijfelgeval is en er een rechter aan te pas moet komen. Ben je benieuwd naar voorbeelden vanuit de praktijk van situaties waarvan je zou denken dat ze van het herroepingsrecht zouden zijn uitgesloten, maar dat tóch niet zo blijken te zijn? Houd de blogs van Lady Lawyer in de gaten voor een vervolg!

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: