Dwaling bij een koopovereenkomst

Kopen gaat tegenwoordig heel snel en gemakkelijk maar achteraf kom je soms voor vervelende verrassingen te staan. Een product kan anders zijn dan vooraf gedacht en als je dat wist was je nooit tot de aankoop overgegaan. In deze blog leg ik je aan de hand van een casus uit wat in het geval van dwaling jouw rechten zijn.

Het achterhouden van informatie

Jan handelt in huizen op de veiling. Hij koopt huizen op, laat ze verbouwen en verkoopt ze vervolgens weer. Op een dag ziet Jan een huis op de veiling waarin hij een kans ziet. Het huis is van Karel. Jan gaat over tot de aankoop van het huis voor een bedrag van 80.000 euro. Een maand later krijgt Jan een brief van de gemeente dat er al lange tijd een verzakkingsprobleem is in de straat waar het huis staat en dat daar snel maatregelen voor moeten worden getroffen door Jan. Dit was een brief ter herinnering. De eerdere brieven zijn naar de vorige eigenaar van het huis gestuurd een paar maanden voordat Jan het huis kocht. Er is bij de veiling echter niets gezegd over deze verzakking.

Jan eist van de gedaagde Karel dat de koopovereenkomst en alle andere overeenkomsten die samenhangen met de koop van het huis ongedaan worden gemaakt. Als hij wist van het probleem van de verzakking had hij het huis namelijk niet gekocht. Hij onderbouwt deze eis met de stelling dat er sprake is van dwaling.

Karel is het niet eens met het standpunt van Jan. Karel vindt dat de verzakking niet belangrijk genoeg was om te melden bij de veiling.

Uitspraak van de rechter

De rechter stelt Jan in het gelijk. Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van dwaling uit artikel 6:228 lid 1 BW. Dit artikel bepaalt dat een overeenkomst ontbonden kan worden als voldaan wordt aan alle onderstaande eisen:

 • Er is geen juiste voorstelling van zaken
 • Er is een verband tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de dwaling
 • De andere partij wist van het gebrek.

Er is volgens de rechter aan alle eisen voldaan. Jan wist niet van de verzakking, als hij het wel wist had hij dit huis nooit gekocht en Karel wist wel van de verzakking. Karel moet het aankoopbedrag terugboeken aan Jan.

Conclusie 

Een overeenkomst kan vernietigd worden als er een verkeerde voorstelling van zaken is die is ontstaan door de andere partij en maakt dat je anders de overeenkomst niet was aangegaan.

Er zijn nog drie redenen waardoor een overeenkomst vernietigd kan worden. Deze redenen staan hieronder met een korte uitleg:

 • Bedreiging
  Een overeenkomst die tot stand is gekomen doordat er met iets onwettigs werd gedreigd.
 • Bedrog
  Er is opzettelijk iets misleidend gedaan waardoor er een overeenkomst is ontstaan.
 • Misbruik van omstandigheden
  Er is sprake van een bijzondere omstandigheid en daar wordt misbruik van gemaakt.

Heb jij het idee dat jouw overeenkomst onder valse omstandigheden tot stand is gekomen? Neem dan contact op met Lady Lawyer.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: