De risico’s van een beschrijvende handelsnaam

Als beginnende onderneming is een van de eerste zaken waar je mee geconfronteerd wordt hoe je je nieuwe bedrijf gaat noemen. Je eerste grote beslissing als kersverse ondernemer! Moet je voor een creatieve naam gaan, of een naam kiezen waardoor de klant meteen weet wat je aanbiedt? Als bakkerij of schildersbedrijf wil je misschien graag dat dit woord in je bedrijfsnaam voorkomt. Een creatieve bedrijfsnaam is handig om je te onderscheiden van je concurrentie, maar de wet zegt niet dat een handels- of bedrijfsnaam onderscheidend moet zijn. Dat een beschrijvende handelsnaam kiezen riskant kan zijn, laat deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland uit mei 2019 zien. 

Samenwerking
‘ECOBoard International BV’ (hierna: verzoeker Cosovic) heeft eind 2018 aan de rechtbank verzocht te beslissen dat ‘Eco Board Company International BV’ (hierna: verweerder) die naam niet meer mag gebruiken. Daar gaat het volgende aan vooraf: in 2012 richt Cosovic zijn bedrijf op. De verweerder heeft ook een bedrijf in dezelfde branche, in eerste instantie onder een andere naam: ‘ABC Boardcompany International BV’. De twee bedrijven willen een samenwerking aangaan en de verweerder verandert in 2016 zijn naam in ‘Eco Board Company International BV’. 

De onderhandelingen over de samenwerking willen niet lopen en knappen uiteindelijk. De ondernemers worden concurrenten. In augustus en september 2018 sommeert Cosovic ‘Eco Board Company International’ (de verweerder dus) te stoppen met inbreuk maken op zijn handelsnaam- en merkenrecht. De verweerder reageert niet. 

Wat doe je dan? Ga je naar de rechter? Als je ongelijk krijgt, loop je het risico alle proceskosten te moeten betalen (dat is voor het IE-recht zo geregeld in art. 1019h Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering). De verzoeker is zo boos en overtuigd van zijn recht, dat hij eind december 2018 de rechter verzoekt om de verweerder te dwingen zijn handelsnaam en webdomein te veranderen op straffe van een flinke dwangsom, op grond van art. 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw). De handelsnamen lijken, naar zijn mening, te veel op elkaar. Volgens hem heeft de verweerder zelfs actief verwarring in de hand gewerkt.

Algemeen gebruikte term
De verweerder gaat hier niet mee akkoord: Eco Board is een algemeen gebruikte term waaraan geen exclusieve rechten kunnen worden ontleend. Er zijn zoveel bedrijven die de woorden eco en board in hun naam hebben. Daarnaast zegt hij dat de nieuwe naam wel was ingeschreven in het Handelsregister, maar dat ze die naam nooit gebruikt hebben. Als de naam niet als handelsnaam wordt gebruikt, is er geen probleem. Daar geeft de rechter de verweerder ongelijk: de verweerder treedt wel degelijk naar buiten met de naam Eco Board Company International en daarnaast kwalificeert het gebruik van de domeinnaam als handelsnaamgebruik.

Verwarring
Is er ook sprake van verwarring door het gebruik van deze handelsnamen? De verweerder zegt van niet. Alle woorden in de handelsnaam zijn heel gewone woorden die geen bescherming genieten. De rechter zegt dat dit geen geldig argument is. De ondernemingen zitten in dezelfde branche en zijn van gelijke aard. Dat de woorden beschrijvend zijn, maakt niets uit, want dat handelsnamen onderscheidend moeten zijn, is geen eis. 

De rechter geeft in zijn vonnis Cosovic gelijk: Eco Board Company International BV moet zijn naam veranderen, zodat geen verwarring meer kan ontstaan met ECOBoard International BV, op straffe van een dwangsom van €5.000,- per dag met een maximum van  €50.000,- en de proceskosten betalen.

Een beschrijvende handelsnaam kan dus handig zijn, omdat het laat zien wat je doet, maar kijk uit: voor je het weet heb je een rechtszaak aan je broek. Het belangrijkste advies: kies een creatieve bedrijfsnaam waardoor je opvalt en minder kans hebt dat je inbreuk maakt op de handelsnaam van je concurrent. De handelsnaam die lijkt op je concurrent kan je duur komen te staan.

Dit blog is tot stand gekomen binnen de minor Intellectueel Eigendom & Privacy van de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden in samenwerking met het IE-LAB van het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: