De juridische kant van influencer marketing

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van influencer marketing, door zowel grote als kleine merken. Logisch ook, want gebleken is dat 71% van de mensen eerder geneigd is iets te kopen wanneer het door iemand anders wordt aangeraden. Duidelijke onderlinge afspraken worden echter helaas vaak niet gemaakt en ook het reclamerecht komt vaak in het geding. In deze blog leg ik jou de juridische aspecten van influencer marketing uit.

Overeenkomst tussen adverteerder en influencer

Beide partijen (zowel de adverteerder/het merk als de influencer) zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels. De adverteerder kan zich dus in geen geval beroepen op de kennis van de influencer over het reclamerecht. Maar niet alleen het reclamerecht is van belang. Er ontstaan vaak misverstanden over de inhoud van de content, frequentie en tijdspanne van het plaatsen van de gesponsorde content. Rechten en plichten van beide partijen dienen dan ook duidelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst om deze misverstanden te voorkomen en beide partijen een eerlijk en juridisch correct voordeel te bieden uit de samenwerking.

Reclamerecht – Reclamecode Social Media

Reclame mag niet misleidend zijn. Dit houdt bij influencer marketing met name in dat de reclame herkenbaar moet zijn. Herkenbaar zijn betekent in de meeste gevallen dat de reclame expliciet vermeld moet worden, het moet duidelijk zijn dat de content in opdracht is gemaakt van de adverteerder. Reclame moet namelijk herkenbaar zijn en als dusdanig vermeld worden indien er sprake is van een relevante relatie. Deze relevante relatie ontstaat wanneer de adverteerder/het merk voordeel biedt aan de influencer. Van voordeel spreken we al snel; er hoeft namelijk geen geldbedrag tegenover te staan. Het ontvangen van gratis producten voor een review of een korting is ook een vorm van het verkrijgen van voordeel. Daarnaast hoeft het voordeel nog niet direct aanwezig te zijn, ook een kans op voordeel wordt in dit geval aangemerkt als voordeel.

De beste manier om kenbaar te maken dat het om een reclamepost of gesponsorde content gaat, is om dit in of bij de post te melden. Op Instagram zie je dit vaak in de vorm van de hashtag #spon of een regel als “Dit product heb ik gekregen van (adverteerder).” In een video (bijvoorbeeld op YouTube) wordt er verstandig aan gedaan dit niet alleen in de tekst behorende bij de video te zetten, maar ook in de video zelf. Je mag het dus niet snel even ergens verstoppen.

In de Reclamecode Social Media wordt nogmaals benadrukt dat de adverteerder er verantwoordelijk voor is dat de influencer van deze regels op de hoogte is en de post dus wordt voorzien van de juiste herkenbaarheid. Wij raden aan deze regels daarom op te nemen in de influencer-overeenkomst.

Overige rechten en plichten om vast te leggen

Ook zonder de Reclamecode Social Media gaat het vaak fout. Er ontstaan dan namelijk misverstanden tussen de partijen zelf, omdat zij vooraf niet duidelijk hebben vastgelegd wat de rechten, plichten en verwachtingen van beide partijen zijn. Hieronder bespreken we de meestgemaakte fouten, die je kunt voorkomen door onderstaande zaken goed vast te leggen in een influencer-overeenkomst.

Deadlines en targets

Om verwarring te voorkomen is het verstandig om de inhoud van de sponsordeal zo duidelijk mogelijk vast te leggen.

Zorg dat er geen misverstanden kunnen ontstaan wat betreft de duur van de campagne, de deadlines wanneer content ter beoordeling aangeleverd dient te worden, data (en tijden) waarop gesponsorde content geplaatst moet worden en bij langdurige opdrachten hoeveel tijd er tussen twee verschillende posts in komt te zitten.

Leg duidelijk vast wat de adverteerder precies van de influencer verwacht. Welke targets dienen gehaald te worden? Is er een bepaald verkoopdoel of hebben we het enkel over vergroten van bekendheid? Leg niet alleen het doel zo duidelijk mogelijk vast in de overeenkomst, maar ook wat de gevolgen zijn van het niet behalen van de overeengekomen targets.

Content

Zijn er daarnaast bepaalde woorden, zinnen of uitspraken die de influencer moet noemen of juist dingen die vermeden dienen te worden? Ook dit dient goed vastgelegd te worden zodat dit voor beide partijen duidelijk is.

Daarnaast bepaal je vooraf goed welk medium er wordt gebruikt voor de reclame. Wordt er een Instagram post gemaakt? Een YouTube video? Ook wil je dan wellicht nog afspreken hoe lang zo’n video moet gaan duren.

Auteursrecht

De influencer verkrijgt in de basis de wettelijke auteursrechten over de gesponsorde content, zij maakt tenslotte de content. De adverteerder mag deze content enkel overnemen op eigen social mediakanalen en andere promotiemogelijkheden met toestemming van de influencer. Dit dien je vooraf dus goed vast te leggen in de overeenkomst. Embedden van de content mag overigens wel zonder toestemming.

Je krijgt er als adverteerder dan nog wel mee te maken dat het niet is toegestaan om enkel positieve reclame te laten zien op bijvoorbeeld je website. Dit kan namelijk weer misleidend zijn. Je mag dus niet alleen positieve reviews laten zien. Daarnaast mag je negatieve reviews ook niet zomaar verwijderen.

Exclusiviteit

Een goede marketingstrategie hangt vooral samen met de kwaliteit van de influencer. Als adverteerder wil je er dan ook voor zorgen dat ‘jouw’ influencer niet tevens werkt met een van jouw concurrenten. Leg in je overeenkomst daarom ook vast of er sprake is van exclusiviteit en hoe lang sprake is van deze exclusiviteit.

Aanvulling over influencer marketing

Vergeet daarnaast ook geen standaardzaken in de overeenkomst op te nemen. Kan de samenwerking worden beëindigd wanneer er sprake is van een wanprestatie of met een bepaalde opzegtermijn? Geldt er een geheimhoudingsplicht voor de influencer wanneer deze toegang heeft tot gevoelige bedrijfsinformatie tijdens de campagne? Wat ga je regelen in overmachtssituaties? En misschien wel een van de belangrijkste; maak duidelijke afspraken over de vergoeding en wanneer deze plaatsvindt.

Laatst interviewde ik Sarah (Sarahrebecca.nl) over de juridische kant van influencers en de conflicten waar zij in verwikkeld is geweest. Hoe dat verliep lees je in het interview met Sarah Bon.

Opstellen influenceer-overeenkomst

Hulp nodig bij het opstellen van een influencer-overeenkomst? Zowel voor adverteerders als influencers kan ik je daarbij helpen.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: