Autoriteit Persoonsgegevens heeft te weinig capaciteit

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel binnen onze samenleving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op deze bescherming. Jaarlijks ontvangen zij veel datalekmeldingen, klachten en tips. Maar door te weinig capaciteit kunnen niet alle meldingen in behandeling worden genomen. Er liggen daarom nog duizenden klachten op de plank. Wat is de functie van de AP en wat zijn de gevolgen van deze onderbezetting?

Wat is de AP?

De Autoriteit Persoongegevens, ook wel AP genoemd, is een onafhankelijke toezichthouder. Zij bewaakt de bescherming van persoonsgegevens én zorgt dat bedrijven en organisaties de privacywetgeving in acht nemen. De AP is daarmee de toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. De kerntaak van de AP is toezichthouden op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. 

Op de website van de AP kunnen burgers en bedrijven een klacht indienen over een bedrijf dat niet zorgvuldig met diens privacy omgaat. De AP kent twee soorten klachten: een tip en een klacht. Bij een tip informeer je de AP over een mogelijke privacy schending die geen betrekking heeft op jouw eigen persoonsgegevens. Een klacht gaat daarentegen wél over de (onjuiste) verwerking van jouw eigen persoonsgegevens. De AP draagt zorg voor de afhandeling van deze klachten en tips. 

Denk jij dat een organisatie jouw gegevens onjuist verwerkt? Via deze link kun je dan een klacht indienen. 

Wat is het probleem? 

In 2020 ontving de toezichthouder ongeveer 25.000 datalekmeldingen. Daarnaast werden nog 25.000 overige klachten ingediend. De AP heeft bijna 3.000 interventies gepleegd naar aanleiding van deze klachten. 

Toch liggen er op dit moment nog 1.500 klachten en 8.300 tips op de plank waar tot op heden niks mee is gedaan. Een klacht wordt met de huidige bezetting gemiddeld pas na zes maanden in behandeling genomen. De AP heeft op dit moment onvoldoende capaciteit om de privacy van burgers daadwerkelijk te beschermen. De AP heeft momenteel slechts 185 medewerkers in dienst die zorg dragen voor de behandeling van klachten en tips. Inmiddels is bevestigd dat de AP volgend jaar meer personeel krijgt. Vanaf 2022 zal de AP 470 werknemers in dienst hebben. Het jaarlijkse budget van de AP ligt nu op €21 miljoen. Eerder heeft de AP al gevraagd om het budget te verhogen tot €66 miljoen, maar dit zit er nog niet in. 

De gevolgen

In principe houdt de Nederlandse AP toezicht op de naleving van privacywetgeving door Nederlandse bedrijven. Maar door de lange wachtlijsten, bestaat de kans dat andere landen zich ermee gaan bemoeien. Dit blijkt ook uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. In deze zaak had Ierland moeten ingrijpen, omdat Facebook in Ierland is gevestigd. Toch heeft de Belgische toezichthouder ingegrepen, want Ierland verzaakte. Het Hof oordeelt dat de toezichthouder van het betreffende land moet ingrijpen, maar wanneer deze verzaakt een andere toezichthouder kan ingrijpen. 

Waarom is het dan zo erg dat andere landen (kunnen) gaan ingrijpen? Alle landen interpreteren de regels weer anders. Als bedrijf zijnde kun je dan meerdere toezichthouders achter je broek aan krijgen en dit is natuurlijk niet wat je wilt. Zodra Nederland tijdig ingrijpt, zal bijvoorbeeld de Belgische toezichthouder niet meer ingrijpen.

Daarnaast kunnen er hogere boetes opgelegd worden. Ook bestaat de kans dat bedrijven zaken starten tegen de AP. VoetbalTV is een voorbeeld hiervan. Het bedrijf wachtte al anderhalf jaar op een oordeel van de toezichthouder. Zij hebben de zaak voor de rechter gebracht. De boete was onterecht opgelegd, maar inmiddels is het bedrijf al failliet.  

Door de lange wachttijden bij de AP komen we in een cyclus, waardoor de privacy van burgers niet goed beschermd wordt. Maar ook kan dit serieuze gevolgen hebben voor bedrijven, want zij kunnen een flinke claim aan hun broek krijgen. 

De toekomst 

De Tweede Kamer is nog niet erg enthousiast over het verhogen van het budget. Volgens demissionair-minister Sander Dekker zit dit er voorlopig nog niet in. In 2022 zal de AP in ieder geval meer werknemers in dienst hebben. Het is belangrijk dat de klachten dan snel afgehandeld kunnen worden. Burgers dienen nu ook vaak geen klacht in, omdat de wachttijd te lang is. Zo wordt de privacy van hen niet goed beschermd, terwijl dit wel een belangrijke zaak is.

Autoriteit Persoonsgegevens kampt voorlopig nog met achterstand

De AP dient voor de privacybescherming voor burgers, maar wegens te weinig capaciteit blijven veel tips en klachten te lang liggen. Dit brengt risico’s met zich mee. Zo kunnen andere landen zich dan ook over Nederlandse bedrijven gaan buigen. Vanaf 2022 krijgt de AP meer werknemers in dienst, waardoor alle klachten en meldingen vermoedelijk dan in behandeling genomen kunnen worden.  

Let op: afhankelijk van wanneer je dit artikel leest kan deze informatie verouderd zijn. De artikelen op deze website bevatten algemene juridische informatie, maar uitdrukkelijk geen één-op-één advies. Hulp nodig bij jouw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op. 

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: