Auteursrecht bij de werkgever of werknemer?

Volgens artikel 1 van de Auteurswet is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk. In de meeste gevallen zal de maker van een werk ook daadwerkelijk als de auteursrechthebbende worden gezien. Ben jij bijvoorbeeld een blogger of een vlogger dan heb je als de maker de auteursrechten op de content die jij maakt. Op deze hoofdregel kent de Auteurswet een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen hebben betrekking op het fictief makerschap. In deze blog zal de uitzondering van het auteursrecht van een werkgever uitgelegd worden. 

Voor alle werken die jij als werknemer maakt, geldt dat de werkgever, op grond van artikel 7 van de Auteurswet, de auteursrechthebbende is. Deze uitzondering geldt alleen voor werknemers die in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, het gaat dus niet om zzp’ers. Wel moet voor het werkgeversauteursrecht voldaan worden aan een aantal voorwaarden. 

Voorwaarden auteursrecht

Om te beoordelen of de werkgever de auteursrechthebbende is, moet ten eerste sprake zijn van een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 610 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer de werknemer arbeid verricht in dienst van de werkgever en de werknemer loon ontvangt van de werkgever. Dit betekent dat wanneer je werkt als freelancer of zzp’er het werkgeversauteursrecht niet van toepassing is. Jij bent dan zelf de auteursrechthebbende. Er wordt namelijk niet voldaan aan het gezagscriterium. Als zzp’er of freelancer heb je geen arbeidsovereenkomst gesloten, maar een overeenkomst van opdracht. Of er is sprake van aanneming van werk. Je staat dan niet onder gezag van een werkgever. 

Ten tweede moet het maken van het werk behoren tot de taak van de werknemer. De wet omschrijft ‘het werk’ heel breed, namelijk als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, mits daar een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker in te herkennen is. Wanneer een blog schrijven onder de vaste werkzaamheden van een jurist valt, zal de werkgever de auteursrechten krijgen. Dit geldt ook wanneer het niet specifiek tot de werkzaamheden behoort, maar de werkgever duidelijk opdracht heeft gegeven. Dit blijkt uit jurisprudentie.

Jurisprudentie – auteursrecht – werkgever

Een werknemer ontwikkelde in zijn eigen tijd software. Dit was zonder weten van de werkgever, maar wel met de software van het bedrijf. Na het ontslag van de werknemer claimde hij het auteursrecht op de software. Echter, de werkgever stelde dat het auteursrecht aan hem toekwam. Het Gerechtshof ging met de werkgever mee. De werknemer maakte volgens het Hof met toestemming van de werkgever gebruik van zijn diensten, waardoor volgens het Hof was voldaan aan de voorwaarden van artikel 7 Auteurswet. Het is dus niet doorslaggevend of de werknemer het werk onder werktijd of in privétijd maakt. Wel staat vast dat het werk nuttig dient te zijn voor de werkgever. Wanneer een jurist een muziekstuk schrijft, zal deze zelf het auteursrecht hebben, ervanuit gaande dat het muziekstuk niet nuttig is voor de werkgever van de jurist. 

Daarnaast moet de werkgever ook zeggenschap hebben over het eindproduct dat door jou als werknemer geleverd gaat worden. Tot slot kun je met je werkgever afspreken dat artikel 7 van de Auteurswet niet van toepassing is en dat je als werknemer zelf het auteursrecht hebt. Je kunt deze afspraak laten vastleggen in je arbeidsovereenkomst, maar dit kan ook later. Indien jullie dit later afspreken, kan dit zelfs met terugwerkende kracht. 

Hoe zit het met stage lopen?

Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, zal het auteursrecht bij je werkgever rusten. Toch speelt interpretatie ook een belangrijke rol. Hoe zit het bijvoorbeeld als je stagiaire bent? Een stagiair verricht geen arbeid, omdat een stage bedoeld is om kennis en praktijkervaring op te doen. Het gevolg hiervan is dat het auteursrecht niet automatisch bij de werkgever komt te rusten, tenzij dit in je stageovereenkomst wordt opgenomen.

Concluderend

Er wordt relatief snel voldaan aan de voorwaarden voor het werkgeversauteursrecht. Wel zijn er bepaalde punten waar interpretatie nodig is. Als je zeker wil weten wie het auteursrecht heeft, is het aan te raden om dit duidelijk af te spreken in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. Hulp nodig bij het opstellen van een waterdichte arbeidsovereenkomst? Klik op de onderstaande knop om een offerte aan te vragen.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: