Aansprakelijkheid bij een ongeval buiten werktijd

Een borrel op kantoor die uit de hand loopt, een werknemer die voor een werkgever in het buitenland verblijft en daar slachtoffer wordt van een verkeersongeval of een werkneemster die na sluitingstijd even snel boodschappen doet voor zichzelf en een ongelukkige val maakt. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Vaak kan de werkgever hier niets aan doen, maar de werknemer ook niet. Dat rijst de vraag wie er nu opdraait voor de schade bij een ongeval buiten werktijd.

Ongeval buiten werktijd in de Aldi
Een werkneemster van de Aldi besluit na afloop van haar dienst boodschappen te doen in de winkel. Hierbij komt de werkneemster vervelend ten val op de plek die zij zelf schoon heeft gemaakt vlak voor het einde van haar dienst. Door de val heeft de werkneemster veel klachten opgelopen, met name in haar rug. Door de hevige pijn was het ook niet meer mogelijk om te werken voor het einde van haar dienstverband. De werkneemster van de Aldi legt de schuld van de val bij haar werkgever en eist een schadevergoeding op grond van artikel 7:658 lid 2 BW. In dit artikel staat dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden lijdt. Hier geldt wel een uitzondering op: de werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij kan aantonen dat hij de werktuigen en gereedschappen op een veilige manier heeft ingericht en heeft onderhouden. Met andere woorden: de werkgever moet kunnen aantonen dat er sprake is van een veilige werkomgeving. De werkneemster van de Aldi beroept zich op dit artikel, omdat zij in de winkel een ongeval heeft gehad.

De werkgever stelt dat hij niet aansprakelijk is voor dit ongeval. Hij geeft aan dat de werkneemster na sluitingstijd is gevallen en tijdens het doen van privéboodschappen. Volgens de werkgever heeft zij zelfs de betreffende artikelen afgerekend en is zij toen teruggelopen naar de inpaktafel. Hier is ze vervolgens uitgegleden.

Uitspraak Rechtbank
De Rechtbank heeft geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk is voor de val en schade van de werknemer. De handelingen die de werkneemster verrichte na werktijd, boodschappen doen voor zichzelf alvorens haar werkplek te verlaten, staan nauw samen met haar dienstverband bij de Aldi en de uitoefening van haar werkzaamheden. Hieruit wordt geconcludeerd dat het ongeval kan worden aangemerkt als een ongeval in uitoefening van haar werkzaamheden. De werkgever heeft ook niet kunnen aantonen dat het ongeval gevolg was van de handelingen van de werkneemster en de bewijslast ligt immers bij hem. Hij moet namelijk op grond van artikel 7:658 BW kunnen aantonen dat er sprake is geweest van een veilige werkomgeving. De Rechtbank veroordeelt de Aldi daarom tot het betalen van een schadevergoeding van €3.000,- en ruim €4.000,- aan proceskosten en advocaatkosten.

Conclusie
Voor de beantwoording van de vraag of een werkgever succesvol aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die een werknemer oploopt buiten een ‘klassiek’ bedrijfsongeval wordt – onder meer – naar de volgende vragen gekeken. Er wordt allereerst gekeken of er sprake is van een werkgerelateerde situatie. Daarnaast wordt gekeken of er sprake is van een activiteit met bepaalde risico’s die de werkgever wist of moest weten. Tot slot, wanneer er sprake is van een activiteit of uitstapje waarbij werknemers geacht worden mee te doen, wordt gekeken op wiens initiatief de activiteit plaats vond en wie de activiteit heeft georganiseerd.

Dan is er nog een uitzondering voor het aannemen van de aansprakelijkheid: de werkgever is niet aansprakelijk voor de schade wanneer er sprake is geweest van roekeloos gedrag van de werknemer tijdens het uitvoeren van de activiteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer een kruipruimte in gaat, waar “verboden toegang” op staat.

Kortom, om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen moet de schade zijn opgelopen tijdens het verrichten van werkzaamheden en te wijten zijn aan het ontbreken van een veilige werkomgeving.

Hola, it’s me.

sharon

Een passievolle powerhouse. Verliefd op de zon, op wijn en kaas en de Spaanse taal. Fan van transparantie, eerlijkheid en bovenal integriteit.

Formerly known as Lady Lawyer

Zoeken op de website

Ben jij er klaar voor om jouw bedrijf te beschermen?

Ik help jou graag door het onbegrijpelijke voor jou begrijpelijk te maken.

Sharon

Creatives pakket

950,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers in de creatieve sector, zoals fotografen, designers en tekstschrijvers

En deze Masterclasses:

Verwerkerspakket

900,- excl btw

Dit pakket is geschikt voor ondernemers die tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden in de systemen van hun klanten werken.

En deze Masterclasses:

Trinity pakket

750,- excl btw

En deze Masterclasses: